geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Članstvo

Naši zaposlenici aktivni su članovi međunarodnih i domaćih strukovnih društava

Naši zaposlenici aktivni su članovi međunarodnih i domaćih strukovnih društava:

ISSMGE
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering,

ISRM
International Society for Rock Mechanics,

IAEG
International Association for Engineering Geology and Environment

HGD
Hrvatsko geotehničko društvo,

HKIG
Hrvatska komora inženjera građevinarstva,

HDGI
Hrvatsko društvo građevinskih inženjera.

Laboratorij Geotehničkog studija je član hrvatske udruge laboratorija CROLAB i član HZN-a hrvatskog zavoda za norme u sklopu kojeg ima predstavnika u TO 182/PO 2.