geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Konzalting

U pristupu i odnosima s našim Naručiteljima, osiguravamo identifikaciju potreba, zahtjeva ili problema s kojima se Naručitelj/Klijent suočava, savjetovanje klijenata, nuđenje informacija o mogućim rješenjima...

Dugogodišnje iskustvo i stečena znanja omogućavaju nam prijenos stručnih znanja iz područja geotehnike s ciljem rješavanja uočenog problema primjenom jednog od mogućih tehničkih rješenja koje bi u svakoj konkretnoj situaciji imalo najbolju učinkovitost.

Kroz konzalting i interakciju Konzultant – Investitor, osigurava se modifikacija i prilagodba uvjetima svakog specifičnog projekta i terena, uvažavajući zahtjeve i mogućnosti Investitora.

Konzalting se provodi kroz sve faze projekata, od upoznavanja s Naručiteljem i njegovim zahtjevima ili problemom koji je potrebno riješiti do trenutka kada je Ugovor realiziran i ispunjen i sa strane Konzultanta i sa strane Naručitelja.