geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

O nama

Tvrtka Geotehnički studio d.o.o. osnovana je 22.02.1990. Od svog osnutka posluje neprekidno i konstantno se razvija te se u protekle 24 godine postojanja i rada...

Tvrtka Geotehnički studio d.o.o. osnovana je 22.02.1990. Od svog osnutka posluje neprekidno i konstantno se razvija te se u protekle 24 godine postojanja i rada, profilirala kao tvrtka koja po mjerljivim pokazateljima poslovanja uspješno zadovoljava interese naručitelja, zaposlenika, kooperanata i suvlasnika.

1990. godine, počevši sa samo jednim zaposlenikom, danas smo izrasli u tvrtku s ukupno 43 zaposlena djelatnika, uglavnom visoke stručne spreme, specijaliziranih u djelatnostima geotehničkog istraživanja, koje uključuje in situ ispitivanja i laboratorijska ispitivanja, geotehničko projektiranje, geotehnički nadzor, konzalting, monitoring. Uz navedene poslove tvrtka Geotehnički studio bavi se poslovima iz područja zaštite okoliša.

Protekli period, od osnivanja pa do danas, ispunila su turbulentna događanja, kroz koja smo rasli i učili kako o sebi, tako i o svijetu koji nas okružuje. Gotovo da nije bilo perioda u kojem nismo trebali uložiti dodatne napore kako bismo se prilagodili zahtjevima specifičnog vremena. Unatoč svim izazovima, Geotehnički studio uspješno je premostio izazove, ostvario kadrovski kontinuitet i izvršio smjenu rukovodećeg kadra, ušao u transformacije koje obećavaju uspješno snalaženje i nastavak poslovanja u novim okolnostima.

Iza nas je veliki broj uspješnih geotehničkih projekata - složenih geotehničkih istražnih projekata, projekata temeljenja najsloženijih građevina, projekata sanacija klizišta, potpornih konstrukcija, linijskih objekata, hidrotehničkih objekata, te projekata poboljšanja tla - od kojih je dio obavljen na tržištu Republike Hrvatske, a dio na inozemnim tržištima.
Osim uspješno okončanih projekata, proveden je i niz konzultantskih poslova, poslova stručnog nadzora, stručnih revizija projekata i nostrifikacija. U području zaštite okoliša izvedeno je niz projekata koji uključuju terenska istraživanja s izradom pripadnih elaborata i Sanacijskih programa.

Vjerujemo da ćemo intenzivnim ulaganjem u nova znanja, u razvoj novih tehnologija, uvođenjem novih radnih procesa, usavršavanjem stečenih znanja kroz seminare, magisterije i doktorate te nastavkom suradnje s visokoškolskim ustanovama i institutima, kvalitetnim suradnicima i naručiteljima, uz istodobno ostvarenje zadovoljstva zaposlenika, zadržati trend napretka i u narednom periodu te da ćemo biti u mogućnosti riješiti najzahtjevnije zadatke.

U tom smislu, jedan od ključnih zadataka je i nastavak širenja aktivnosti na područje regije, kao i udaljenija poslovna odredišta izvan Republike Hrvatske.

Protekle dvadeset i četiri godina poslovanja Geotehničkog studija unatoč i težim vremenima, karakteriziraju neke konstante. Među najvažnijima je kvalitetan i profesionalan rad, visoka socijalna osjetljivost, briga za siguran rad djelatnika te predana posvećenost razvoju i stalnom unapređenju tvrtke.

Duboko vjerujemo da je opisani način rada i kvaliteta naša garancija za uspješnu budućnost!

Djelatnost tvrtke prvenstveno pokriva područje istraživanja, projektiranja, nadzora i konzaltinga iz slijedećih područja:

 • interdisciplinarna geotehnička istraživanja,
 • izrada projekata geotehničkih građevina u sklopu linijskih, hidrotehničkih, pomorskih i objekata visokogradnje i niskogradnje,
 • izrada projekata specijalnih temeljenja, zaštite građevinskih jama i poboljšanja temeljnog tla,
 • izrada projekata osiguranja padina, sanacija puzišta, klizišta i odrona,
 • oskultacije građevina i tla,
 • stručni nadzor i konzalting iz područja geotehničke djelatnosti,
 • stručne revizije geotehničkih projekata,
 • obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša,
 • praćenje stanja okoliša,
 • izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša,
 • laboratorijsko ispitivanje tla i stijena

Osim Rješenja za obavljanje glavnih djelatnosti tvrtka posjeduje i:

 • certifikat za sustav upravljanja tvrtkom u skladu s normama EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007 za pružanje usluga u području geotehničkih istraživanja, istraživanja u području zaštite okoliša, in situ ispitivanja, monitoringa, laboratorijskih ispitivanja tla i stijena, projektiranja geotehničkih konstrukcija, konzaltinga i nadzora iz područja geotehnike i zaštite okoliša,
 • potvrdu o akreditaciji laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za područje ispitivanja tla (HAA potvrda br. 1470),
 • rješenje za obavljanje vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova - hidrogeološka istraživanja,
 • rješenje za obavljanje istraživanja i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra u smislu geotehničkih istražnih radova,
 • rješenje za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra,
 • rješenje o ovlaštenju za obavljanje Nostrifikacije projekata za građevinsko područje projektiranja,

Rješenja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:

 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obaveza procijene utjecaja na okoliš
 • Izrada procjena šteta nastalih u okolišu
 • Izrada sanacijskih programa
 • Izrada elaborata o otklanjanju šteta u okolišu i prijetećih opasnosti
 • Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu temeljnog izvješća
 • Izrada procijene rizika i osjetljivosti za sastavnice okoliša