geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Nadzor

U okviru svojih djelatnosti, Geotehnički studio nudi i provedbu stručnog nadzora u geotehnici.

Stručni nadzor obavljaju naši ovlašteni inženjeri s višegodišnjim iskustvom.

Svrha provođenja stručnog nadzora je da se kroz profesionalno vođenje i nadgledanje provedbe radova, osigura realizacija koncepcije građevine utvrđena relevantnim dozvolama, tehničko rješenje dano projektom te osigura izvođenje radova u skladu s važećim zakonima i propisima.

 

 


Prilikom provedbe stručnog nadzora potrebno je veliku pozornost posvetiti sljedećim obavezama i zadaćama:

  • provedba izgradnje prema relevantnim dozvolama i projektima
  • osiguranje kvalitete radova
  • održavanje ugovorenih rokova
  • trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini
  • izvještavanje i dokumentacija
  • ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja).


Poštujući navedeno i uz profesionalno vodstvo, dugogodišnje iskustvo, gradimo odnos povjerenja s klijentima, osiguravamo kvalitetu usluge te na obostrano zadovoljstvo i nas i naših klijenata završavamo projekte.