geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Programi

Suočeni s rješavanjem sve zahtjevnijih geotehničkih problema, u radu koristimo suvremene programske pakete kojima možemo kvalitetno i brzo riješiti svaki zadatak iz područja geotehničkog inženjerstva.

...GeoSTUDIO, Plaxis 2D VIP, Ensoft, RockScience (Swedge, RocPlane, RocFall, Dips), RocLAB, ReSSA, MSEW, GEOTEC Office, FIDES, Aspalathos, AutoCAD, SofiCAD, Microsoft Office,...