geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Akumulacija Dola

Laboratorijska geotehnička ispitivanja fizikalnih i mehaničkih karakteristika tla
Akumulacija Dola