geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Stručni nadzor na klizištu Laz 2

Laz 2 potporni AB zid visine 6 metara sa rješenjem prihvata i odvodnje površinskih i procjednih voda
Stručni nadzor na klizištu Laz 2